ODLUKA br. 1/2019 VIJEĆA ZA STABILIZACIJU I PRIDRUŽIVANJE EU-ALBANIJA od 28. studenoga 2019. o sudjelovanju Albanije u svojstvu promatrača u radu Agencije Europske unije za temeljna prava i odgovarajućim modalitetima, u okviru Uredbe Vijeća (EZ) br. 168/2007 [2019/2232]