ELi ja Albaania stabiliseerimis- ja assotsieerimisnõukogu otsus nr 1/2019, 28. november 2019, Albaania osalemise kohta Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti töös vaatlejana ja sellega seotud korra kohta vastavalt nõukogu määruses (EÜ) nr 168/2007 sätestatud raamistikule [2019/2232]