Stabiliserings- og Associeringsrådet EU-Albaniens afgørelse nr. 1/2019 af 28. november 2019 om Albaniens deltagelse som observatør i arbejdet i Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder og de nærmere retningslinjer herfor inden for den ramme, der er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 [2019/2232]