Rozhodnutí Rady Stabilizace A Přidružení Eu-Albánie č. 1/2019 ze dne 28. listopadu 2019 o účasti Albánie jako pozorovatele na činnosti Agentury Evropské unie pro základní práva a způsobu této účasti v rámci stanoveném v nařízení Rady (ES) č. 168/2007 [2019/2232]