Predhodna priglasitev koncentracije (Št. primera COMP/M.3798 – NYK/Lauritzen Cool/LauCool JV) Besedilo velja za EGP.