Euroopan unionin virallinen lehti, C 45, 23. helmikuuta 2006