Pisno vprašanje E-2343/08 vlaga John Purvis (PPE-DE) za Komisijo. Souporaba vodnih virov v državah Mašreka, Izraelu in Palestini