Pisno vprašanje E-6339/08 vlaga Raymond Langendries (PPE-DE) za Komisijo. Lastna sredstva - vpliv oprostitev plačila DDV in povračila DDV