Uredba Komisije (EU) št. 159/2011 z dne 21. februarja 2011 o registraciji imena v register zajamčenih tradicionalnih posebnosti (Spišské párky (ZTP))