Pisno vprašanje E-0660/07 vlaga Alyn Smith (Verts/ALE) za Komisijo. Sredstva za boj proti onesnaževanju zraka z neprijetnimi vonjavami