Akt o pogojih pristopa Republike Bolgarije in Romunije in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija - PETI DEL: DOLOČBE O IZVAJANJU TEGA AKTA - NASLOV II:UPORABA AKTOV INSTITUCIJ - Člen 56