TITJUR 2009 m. rugsėjo 23 d. Pirmosios instancijos teismo (antroji kolegija) sprendimas. # Lenkijos Respublika prieš Europos Bendrijų Komisiją. # Aplinka - Direktyva 2003/87/EB - Prekybos šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijos leidimais sistema - Lenkijos nacionalinis emisijos leidimų paskirstymo planas 2008-2012 m. laikotarpiui - Trijų mėnesių terminas - Atitinkama valstybių narių ir Komisijos kompetencija - Vienodas požiūris - Pareiga motyvuoti - Direktyvos 2003/87 9 straipsnio 1 ir 3 dalys ir 11 straipsnio 2 dalis. # Byla T-183/07. Lenkija prieš Komisiją