Euroopa Parlamendi 2. detsembri 2015. aasta otsus maksualaste eelotsuste ja samasuguse iseloomuga või mõjuga meetmete erikomisjoni (TAXE 2) moodustamise, volituste, liikmete arvu ja ametiaja kohta (2015/3005(RSO))