Kommissionens forordning (EF) nr. 913/2008 af 18. september 2008 om fastsættelse af eksportrestitutioner for æg