Регламент (ЕО) № 913/2008 на Комисията от 18 септември 2008 година за определяне на възстановяванията при износ в сектора на яйцата