Predlog sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske Unije, ki so se sestali v okviru sveta, o sklenitvi Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kanado na drugi