Pisno vprašanje E-4529/07 vlaga Jean-Luc Bennahmias (Verts/ALE) za Komisijo. Predlog Francije v zvezi z onesnaženjem jezera Etang de Berre