Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Ruiz-Jarabo Colomer - 7. septembra 2004. # Portugalska republika proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Kmetijstvo - Skupna kmetijska politika - Financiranje s strani EKUJS - Nižji dejanski izdatki države članice od napovedanih izdatkov, sporočenih Komisiji - Pristojnost Komisije, da zniža zneske predplačil - Dopis generalnega direktorja Komisije, ki državo članico obvešča o tem znižanju - Akt z obvezujočimi pravnimi učinki. # Zadeva C-249/02. Portugalska proti Komisiji TITJUR