Zadeva C-433/06: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 18. oktobra 2006 vložilo Tribunal Superior de Justicia avtonomne pokrajine Baskija (Španija) — Comunidad Autónoma de Castilla y León proti Juntas Generales del Territorio Histórico de Álava, Diputación Foral de Álava, Confederación Empresarial Vasca