Opinia rzecznika generalnego Saggio przedstawione w dniu 8 lipca 1999 r.