Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.5128 – Nordic Capital/TietoEnator) Besedilo velja za EGP