Zadeva C-190/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 27. februarja 2019 – MG, NH/Germanwings GmbH