Kohtuasi C-684/18: Euroopa Kohtu (üheksas koda) 28. mai 2020. aasta otsus (Curtea de Apel Bucureşti eelotsusetaotlus – Rumeenia) – World Comm Trading Gfz SRL versus Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF), Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti (Eelotsusetaotlus – Maksustamine – Käibemaks – Direktiiv 2006/112/EÜ – Artikkel 90 – Artiklid 184 – 186 – Käibemaksu neutraalsuse põhimõte – Maksu esialgse mahaarvamise korrigeerimine – Ühendusesisestele ja riigisisestele kaubatarnetele tehtavad hinnaalandused)