Pisno vprašanje E-1701/08 vlaga Frieda Brepoels (PPE-DE) za Komisijo. Uporaba dodatkov tipa E v zdravilih