Zadeva T-162/06: Sodba Sodišča prve stopnje z dne 14. januarja 2009 – Kronoply proti Komisiji ( Državne pomoči – Regionalne pomoči, ki so namenjene večjim naložbenim projektom – Odločba, s katero je bila pomoč razglašena za nezdružljivo s skupnim trgom – Obrazložitev – Spodbujevalni učinek pomoči – Nujnost pomoči )