Uredba Komisije (ES) št. 443/2008 z dne 22. maja 2008 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/2004