Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/688 a Comisiei din 23 aprilie 2021 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de urgență vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (Text cu relevanță pentru SEE)