Uradni list Evropske unije, C 279, 14. september 2012