Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 118, 03 maj 2006