Euroopan unionin virallinen lehti, L 118, 03. toukokuuta 2006