Úřední věstník Evropské unie, L 118, 03. květen 2006