Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 3, 05 styczeń 2008