Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 3, 2008. gada 05. janvāris