Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 3, 2008. január 05