Uredba Komisije (ES) št. 2231/2004 z dne 23. decembra 2004 o zaključku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, ki jih uvaja Uredba Sveta (ES) št. 119/97 o uvozu določenih obročnih mehanizmov za vezavo s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, pri uvozu določenih obročnih mehanizmov za vezavo, poslanih iz Tajske, ne glede na to ali ima prijavljeno poreklo iz Tajske ali ne, in o zaključku prijave za takšen uvoz, kot ga uvaja Uredba Sveta (ES) št. 844/2004