Uredba Komisije (ES) št. 978/2006 z dne 29. junija 2006 o nedodelitvi nadomestil za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 582/2004