Uredba Komisije (ES) št. 910/2008 z dne 18. septembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 951/2006 v zvezi z določitvijo podrobnih pravil za izvoz izven kvote v sektorju sladkorja