Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa M.9075 – Continental/Aviation Industry Corporation of China/JV) – Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej (Tekst mający znaczenie dla EOG.)