Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1840 z dne 31. oktobra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1153 glede poročanja o vrednostih CO2 WLTP za nekatere kategorije novih osebnih avtomobilov in prilagoditve vhodnih podatkov za orodje za korelacijo (Besedilo velja za EGP)