Uredba Komisije (ES) št. 1383/2006 z dne 19. septembra 2006 o prepovedi ribolova na morski menek v območju ICES IV (norveške vode) s plovili, ki plujejo pod zastavo Združnega kraljestva