Pisno vprašanje E-5071/08 vlaga Bart Staes (Verts/ALE) za Komisijo. Spremljanje resolucije P6_TA(2007)0432 o posledicah sporazuma med Skupnostjo, državami članicami in podjetjem Philip Morris