Sklep Sodišča prve stopnje ( tretji senat) z dne 7. septembra 2005.