Mnenje Svetovalnega odbora za omejevalna ravnanja in prevladujoče položaje s 397. sestanka svetovalnega odbora dne 17. oktobra 2005 o predhodnem osnutku odločbe v zvezi z zadevo COMP/38.281/B.2 — Surovi tobak, Italija