IMS proti Komisiji TITJUR Sklep predsednika Sodišča prve stopnje z dne 7. junija 2007. # Industria Masetto Schio Srl (IMS) proti Komisiji Evropskih skupnosti. # Začasna odredba - Predlog za odložitev izvršitve - Direktiva 98/37/ES - Dopustnost - Fumus boni juris - Nujnost - Tehtanje interesov. # Zadeva T-346/06 R.