Sklepni predlogi generalnega pravobranilca - Van Gerven - 29. junija 1989.