Uradni list Evropske unije, C 277, 13. september 2012