Zaak C-171/08: Beroep ingesteld op 25 april 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Portugese Republiek