Věc C-171/08: Žaloba podaná dne 25. dubna 2008 – Komise Evropských společenství v. Portugalská republika