Asia C-719/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (viides jaosto) 3.9.2020 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Italia) – Vivendi SA v. Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Ennakkoratkaisupyyntö – Sähköinen viestintä – Euroopan unionin perusoikeuskirjan 11 artiklan 2 kohta – Tiedotusvälineiden vapaus ja moniarvoisuus – Sijoittautumisvapaus – SEUT 49 artikla – Direktiivi 2002/21/EY – 15 ja 16 artikla – Kansallinen säännöstö, jossa kielletään yritystä, jolla on huomattava markkinavoima jollakin alalla, hankkimasta ”huomattavaa taloudellista ulottuvuutta” jollakin toisella alalla – Sähköisen viestinnän alalla ja tiedotusvälineiden alalla saatujen tulojen laskeminen – Sähköisen viestinnän alan määritelmä – Rajoittaminen markkinoihin, joihin on kohdistettu ennakkosääntelyä – Osakkuusyhtiöiden tulojen huomioon ottaminen – Eri tulorajojen vahvistaminen sähköisen viestinnän alalla toimiville yhtiöille)