Pisno vprašanje E-3697/05 vlaga Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) za Komisijo. Način zaposlovanja delavcev v okviru sofinanciranih programov grške organizacije za zaposlovanje delovne sile (OAED)